„Iskra“ – mesto humanosti i dobrote

Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Iskra“, koji je od februara prošle godine odlukom grada Kragujevca dat na upravljanje Sporskom privrednom društvu Radnicki danas je obeležio svoj četvrti rođendan. Po prvi put ove godine, dan Iskre obeležen je skromnije nego ranije, a u skladu sa preporučenim merama Vlade Srbije.

Continue Reading„Iskra“ – mesto humanosti i dobrote

Iskra sunca u decembru

U Sportskom centru „Iskra“, održana je prva likovna kolonija, pod nazivom „Iskra sunca u decembru 2019“, posvećena Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Cilj druženja umetnika i ljubitelja likovne umetnosti bilo je povezivanje, socijalna inkluzija, razmena iskustava i uklanjanje barijera, kako bi osobe sa invaliditetom bile ravnopravne u društvu.

Continue ReadingIskra sunca u decembru