O centru

Šta je „Iskra"?

„Iskra“ je centar za sport i rehabilitaciju OSI sa statusom zadužbine Delta holdinga izgrađene na lokaciji koju je sa pratećom infrastrukturom obezbedio grad Kragujevac.

Grad Kragujevac je zadužbinu poverio na upravljanje Sportsko privrednom društvu Radnički.

„Iskra“ je jedan od najmlađih objekata SPD Radničkog. Počela je sa radom 30. Juna 2016. godine kada je bila poverena na upravljanje Ustanovi za sport i fizičku kulturu „Park“. Objekat je delo magistra arhitekture Predraga Milutinovića iz Beograda koji je za isto dobio grand pri salona arhitekture u Beogradu 2017. za najlepši objekat u Srbiji u 2016.

Nalazi se na samo 200 metara udaljenosti od otvorenih i zatvorenog bazena u Kragujevcu. Lokacija objekta u centralnoj Srbiji i gradu Kragujevcu omogućuje dobru regionalnu povezanost.

Koji je cilj?

Projekat je osmišljen u saradnji sa lokalnom paraolimpijskom akademijom, nakon dugogodišnjeg partnerskog angažovanja na ovim pitanjima i sagledavši potrebe ove populacije u zemlji a na osnovu iskustava iz naprednijih zemalja sveta.

Ciljna grupa korisnika usluga su OSI svih starosnih doba koje imaju potrebe za rehabilitacijom po nastanku invaliditeta, rekreativci, sportisti i vrhunski sportisti paraolimpijskog programa.

Višednevni boravak u centru ove kategorije korisnika ima za cilj njihovo ohrabrivanje u procesu rehabilitacije za maksimalno korišćenje preostalih fizičkih potencijala u novonastalim zdravstvenim okolnostima uz stručnu podršku lekara, terapeuta, psihologa, specijalnih pedagoga, socijalnih radnika i trenera a na osnovu njihovih individualnih afiniteta.

Zatvori Meni